Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Tối ưu hóa hệ thống

Hệ thống tối ưu hóa code, giảm dung lượng hình ảnh, tối giản hiệu ứng,cập nhật các định dạng (media + video) phù hợp với các thiết bị di động hoặc tìm kiếm số điện thoại trong phần liên hệ.