Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


NETVIET MOBISoft

Netviet MobiSoft là phần mềm điện tử được tích hợp trên web với phiên bản Mobi. MobiSoft là công cụ hữu ích nhất cho mọi đối tác khách hàng nhằm quản lý nhân sự, tài chính, bán hàng, xuất nhập tồn...điều hành và chỉ đạo công việc mọi luc mọi nơi.

 

 

 • Quản lý công việc

  Quản lý công việc

  Chương trình công tác trong tuần, lịch làm việc của lãnh đạo, Giao việc, trao đổi công việc, lập lịch cá nhân, thông báo giấy mời, công việc cần xử lý.

   
 • Quản lý nhân sự

  Quản lý nhân sự

  Quản lý nhân sự bao gồm đầy đủ các phân hệ hỗ trợ việc quản lý của phòng nhân sự (tổ chức hành chính)

   
 • Lưu trữ dữ liệu

  Lưu trữ dữ liệu

  Lưu trữ dữ liệu máy tính hay thường gọi là lưu trữ hay bộ nhớ là khái niệm chỉ các cấu kiện máy tính, thiết bị và các phương tiện ghi/chứa dữ liệu

   
 • Quản lý công văn

  Quản lý công văn

  Phần mềm dành cho nhiều đối tượng người dùng trong một đơn vị. Mỗi người dùng có quyền tạo ra công văn điện tử (Bao gồm công văn đi – Công văn đến) cho riêng mình.

   
 • Quản lý tài sản

  Quản lý tài sản

  Quản lý tài sản là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước