Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Tầm nhìn & định hướng số

 

Đột phá về phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao

Là hoa tiêu trong lĩnh vực áp dụng các công cụ tích hợp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nhất

Tập trung khai phá công nghệ cốt lõi đó là Công nghệ Internet phiên bản mobi, Công nghệ tự động hóa công cụ quản lý và điều hành doanh nghiệp trên toàn cầu với phương châm "tạo ra gía trị mọi lúc mọi nơi"

Chiếm lĩnh cao thị trường nội địa - phát triển thị trường gia công nước ngoài là kim chỉ nam.

Lấy năng suất tổng hợp từ nguồn nhân lực trí tuệ cao, triệt tiêu lãng phí là yếu tố cốt lõi cho phát triển bền vững.

Lấy lợi thế tương đối làm phương châm hành động, huy động mọi nguồn lực để ổn định các sản phẩm chủ lực

Phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến mang tính sáng tạo

Phát triển khoa học và công nghệ luôn song hành với phát triển nguồn lực cơ bản mà nguồn nhân lực và tài lực

Phát triển đồng bộ hoạt động dịch vụ bao hàm việc sản xuất gia công, nhận gia công, nhượng quyền, phát triển đại lý công nghệ và cả cộng tác hóa nhân sự chủ lực rộng khắp trong và ngoài nước. 

Phát triển thương hiệu và kinh tế doanh nghiệp đi đôi với năng lực thực tiển và đồng bộ phát triển văn hóa - đời sống.

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy sáng tạo và năng suất tổng hợp làm cứu cánh.

Đẩy mạnh công tác PR và IR nhằm chăm sóc chu đáo khách hàng thân thiết và tạo lòng tin ở Nhà đầu tư ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao.