Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Thông điệp về NETVIET MOBI

" Smartphone và máy tính bảng đã không là một món hàng quá xa sỉ với mọi người dùng internet, sự phát triển rộng rãi của nó đã kéo theo nhiều sự thay đổi không hề nhỏ trong các sử dụng internet của mỗi chúng ta, và đẩy nhanh sự phát triển mạnh mẽ của web di động. Đòi hỏi những yêu cầu khác hẳn với thiết kế web truyền thống "